Brochure Woonplezier in de woongemeenschap

Deze brochure wil woongroepen gespreksstof aanreiken om de woonwensen van de bewoners bespreekbaar te maken. Voelen we ons vrij om te leven zoals we willen? Wat verstaan we onder een goede sfeer? Hoe gaan we om met verschillende verwachtingen en hoe houden we iedereen betrokken? Dit samen onderzoeken kan al heel plezierig zijn.

 

Veel van onze groepsleden zijn maatschappelijk actief, veelal in de buurt: voorlezen in de bibliotheek, meehelpen bij een eetgroep voor ouderen, de jaarlijkse buurtschoonmaakactie. Andere bewoners sluiten dan soms aan. Zo stimuleren we elkaar.

Ellie Tap

Woonplezier in de woongemeenschap  
omvang: 24 pagina’s

Download* hier gratis deze brochure.

*Liever de brochures in gedrukte versie ontvangen?
> Individueel of collectief LVGO-lid? Maak dan gebruik van het bestelformulier.
> Geen LVGO-lid? Bestel dan een pakket van alle vijf edities van de brochures in deze serie door overmaking van € 7,50 op rekeningnummer NL89INGB0003380032 t.n.v. LVGO, onder vermelding van ‘LVGO-brochures’. Vergeet niet het verzendadres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) te vermelden.

Inhoud

 • Samen plezierig wonen
 • Dubbel woonplezier
 • Goed nabuurschap
 • Voel je vrij
 • Verbondenheid
 • Thuisgevoel
 • Ontspannen
 • Samen genieten
 • Veilig en comfortabel
 • Onderzoek samen je woonplezier
 • Woonvisie
 • Visie oppoetsen
 • Technische hulpmiddelen
 • Woonplezier is aandachtspunt LVGO
 • Over de LVGO
 • Wat biedt de LVGO haar leden?