markt1.jpg
wijk.png
wijk11_inPixio.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Omdat het gebouw van de eerste woongroep de ‘Pepijnhof’ door woningstichting Volksbelang was gebouwd, werd deze woningstichting benaderd en gevraagd of zij belangstelling hadden dit initiatief voor de tweede woongroep te realiseren. Volksbelang vond het een goed initiatief en was bereid met ons daarover van gedachten te wisselen. Alleen moest er nog een goede bouwlocatie worden gezocht waarover contact is gezocht met de wethouder.

Daar de voorkeur uitging naar een locatie in de Jacob van Ruisdaelstraat werd, tijdens een brainstorm in een ledenvergadering, besloten om een toepasselijke naam te bedenken. Hieruit kwamen een drietal namen naar voren. Omdat hieruit geen keus gemaakt kon worden, werd dit aan de wethouder voorgelegd die, na ampel overleg met de afdeling Ruimtelijke Ordening, koos voor de naam De Ruisdaelhof.

Pas op 4 maart 1999 werd het uiteindelijke gebouw en de bouwplaats bevestigd. Vervolgens werd op 23 juli 1999 onze vereniging opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het definitieve bestuur was al op de Algemene Leden Vergadering van 21 juni 1999 geïnstalleerd.
In de loop der jaren is er uitgebreid gediscussieerd met, zowel de Gemeente, als Volksbelang over de vorm en de locatie.
Er moest echter nog heel wat water door de Lek stromen voordat de eerste paal in november 2006 kon worden geslagen. Uiteindelijk werd op 23 oktober 2007 de eerste steen gelegd door de vrouw van de in januari 2001 overleden eerste voorzitter.steenlegging

In april 2008 konden de eerste bewoners hun intrek nemen in De Ruisdaelhof. Het gebouw bestaat uit 34 appartementen, te weten 16 koop-, 15 sociale- en 3 vrije sector huur appartementen.