Deze leden informeren welke activiteiten het aspirant lid heeft als hobby's, vrijwilligerswerk of andere interesses. 

Op de eerstkomende bestuursvergadering wordt verslag gedaan van het bezoek, waarna in de meeste gevallen na goedkeuring van de 'inwonende' leden, het bestuur besluit tot toelating van de aspirant leden. 

Het bestuur verwacht dat de leden zoveel mogelijk de bijeenkomsten bezoeken tijdens de koffiemiddagen en/of -avonden. Men blijft, tussen de "Nieuwsbrieven" door, op de hoogte van het verloop van het reilen en zeilen van de vereniging. 

Het wordt op prijs gesteld bij verhindering dit te melden bij de betreffende contactpersonen.

Klik hier om u aan te melden 

Profiel:

De woongroep is via een initiatiefgroep uit de woongroep de Pepijnhof te Wijk bij Duurstede in juni 1999 tot stand gekomen als:  Vereniging Groepswonen van Ouderen "De Ruisdaelhof". 

De vereniging onderschrijft de doelstellingen zoals geformuleerd in de brochure van de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO) (zie ook de website www.lvgo.nl)