‘Flexibilisering huurmarkt voor  woongemeenschappen senioren nog een stap verder te gaan.’

Minister Ollongren van BZK publiceerde onlangs een conceptwetsvoorstel met diverse maatregelen op de huurmarkt.  Hiermee wil zij de slagingskansen op de huurmarkt verbeteren, tijdelijke huurkorting mogelijk maken en hoge (midden)inkomens een huurprijs laten betalen die past bij de kwaliteit van de woning.

Als belangenbehartiger van woongemeenschappen van 50plus vindt de LVGO een meer flexibele insteek van de normen voor passend toewijzen zeer terecht. Echter, nog steeds veroorzaakt het beleid van passend toewijzen belangrijke problemen voor bestaande groepen in de huursector. De LVGO wil dan ook dat de woningcorporaties waaronder deze erkende groepen vallen de ruimte krijgen om woongemeenschappen te volgen in hun voordracht voor nieuwe bewoners. Dat betekent dat corporaties bij woongemeenschappen gebruik moeten kunnen maken van de vrije ruimte bij de toewijzing op basis van inkomen. Flexibiliteit is belangrijk en kan door het werken met een tweehurenbeleid. Hierbij wordt de hogere huur verlaagd als het inkomen laag is, onder de sociale huurgrens. En verhoogd als iemand een inkomen heeft boven de sociale huurgrens. Daarmee krijgen woongemeenschappen de broodnodige vrijheid om geschikte kandidaten toe te laten.

Lees de volledige reactie van het LVGO aan minister Ollongren hier.