Kenmerken van een woongroep van ouderen:  

  • het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste één ontmoetingsruimte.
  • er is sprake van deelname in een groep, dat tenminste inhoudt dat er bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. 
  • bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.   

Groeps-woonprojecten van ouderen kunnen er zowel in koop- als in huurwoningen zijn. Elk project heeft zijn eigen identiteit en kiest zijn eigen bewoners. De groep kan er voor kiezen een groot huis te bewonen, anderen kunnen ervoor kiezen een speciaal voor hen gebouwde woning te laten bouwen. Er zijn legio mogelijkheden.  

De groep zelf bepaalt welke accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt, dat elke woongroep een eigen, ander karakter heeft. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld. Burenhulp is in een woongroep niet iets uit vervlogen tijden.  

Het groepswonen van ouderen heeft grote en belangrijke voordelen. Het houdt je scherp en actief, je hoort erbij. Je kunt langer en prettiger zelfstandig blijven wonen zonder te vereenzamen. Veilig in onderlinge verbondenheid in een vertrouwde omgeving. Maar groepswonen kan ook spanningen opleveren. Spanningen die te maken hebben met de tegenstellingen die in een groep kunnen ontstaan: tegenstellingen tussen eigen mening en groepsbesluit, tussen je eigen gang gaan en je aanpassen, tussen onverdraagzaamheid en tolerantie. 

Daarom is het groepswonen meer een uitdaging en een avontuur dan een rustig "onder de pannen zijn." Voor veel deelnemers in een woongroep betekent het echt een nieuwe levensfase.